Operacja pn. Profesjonalne usługi fotograficzne Rafał Szumigalski

mające na celu rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na sieci współpracy oraz z

zastosowaniem innowacji w zakresie profesjonalnych usług fotograficznych

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

11 Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na lata 2014-2020